NEXTárhely    

"...a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok."

Róma 12,11

   
 
A z   e l s ő  100 év  n y o m á b a n

 << előző oldal                          Első kép

 
 
 Názáreti Egyház  
    
 wikipédia/Názáreti Egyház