Pásztor tollából

A világegyetem megújulása – a te megújulásod!

A tavasz legnagyobb eseménye az, hogy a régiek elmúltak, és újjá lesz minden! Elmúltak a zord fagyos nappalok, és éjszakák, kiengedett a föld fagya, már nem korlátozza semmi az élet megindulását. A rövid nappalok és a hosszú éjszakák aránya megváltozik…
Ennek örül mindenki. Bármerre megyünk mindenütt a mozduló, pezsgő vidám életet láthatjuk, mely örömmel tölthet el bennünket. A lelkünknek is jót tesz, ha belepillanthatunk ebbe a megújulásba.
És talán elgondolkodunk, hogy számunkra is milyen felemelő lenne, ha ezt megélhetnénk – a régiek elmúltak, és újjá lesz minden!?
Talán eszedbe jutnak a felgyűlt indulatok, az összetorlódott feladatok, az egyre nehezedő terhek, az megoldatlan problémák, a rossz életkörülmények, az elviselhetetlen emberek a környezetedben, a hatáskörödön kívül levő dolgok, melyeket szeretnél, ha változnának…
Ezek után valóban jogosan fogalmazódik meg benned a vágy, milyen jó lenne, ha a régiek elmúlnának, és valami új jöhetne létre!

Van egy jó hírem a számodra, ez nagyon is lehetséges: „Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” 2. Korinthus 5, 17.

Ne keress, ne sóhajtozz, ne próbálkozz tovább, Isten valami rendkívülit készített az ember számára, a te számodra! Van mód arra, hogy valami egészen új jöhessen létre a te életedben is!
Az új teremtés, ami te lehetsz, új genetikai állománnyal, új lehetőségekkel, új jellemzőkkel, és új végkifejlettel bír! Ha erre van szükséged, akkor ünnepelj, mert ez a te számodra lehetséges! Ünnepelj Nagypénteket, és Húsvétot, de ne úgy, mint eddig, hanem éld meg, azt, ahogyan erre az isteni kinyilatkoztatás bátorít:
„Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Mert benne lakik az istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a bűn testének levetése által. A keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk.” Kolosszé 2, 8-15.

„Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban.”  Róma 6, 3-11.
 

Áldott újteremtést kívánok a feltámadást ünnepelve, megélve Krisztussal! Úgy legyen, Ámen!
 

 


Archívum

 

2017
2017-re

Figyelj a jelekre!

2016

Napkeleti bölcsek

2016?

Véget ért a Húsvét?

Pünkösdi Királyság

Augusztus

Imádkozunk

A hálaadás hónapja

2016 Karácsony

 

2011-2015
Mi lett a kenettel?

"Taníts minket úgy számlálni..."

A Pünkösd ajándéka

Mi a reménységünk?

Készülődve...

Jövőkép... Horoszkóp... avagy mit hoz a jövő?

Március 15. margójára...

Virágvasárnaptól nagypéntekig...

A cselekvő hit

Az egyházi törvény margójára...

Szelíden fogadjátok Isten beszédét!

Ellopott ünnepek...

Advent időszaka érkezett!

A világ adventje

Az ember adventje

Az ördög adventje

Húsvét

Nyár van

Engedjétek hozzám a gyerekeket

Egyszerre elég csak egy nap

Szabadulás a karmából

A Pünkösd legnagyobb csodája

Istenkereső kalandtúrák...

Az idők gonoszak

Nyáron sziget

Valaki zörget

Új év

Hozsanna

Húsvét után

Kire, mire van szüksége a családodnak, neked?

Itt a nyár...

Itt az ősz...

Emlékezünk

Szeretnénk örömteli Adventet!?

Karácsony

Az Úr 2015. esztendejére

Megtörténhet-e a nagypénteki árulás ismét?

A család hónapja