Hitvallásunk

A Názáreti Egyház olyan nem liberális, de nyitott evangéliumi közösség, amely a Wesley-Arminiusz-féle teológiai gondolkodásmódot követi. Hiszünk az egy Istenben – az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben. Hisszük, hogy a teljes mértékben Istentől ihletett ószövetségi és újszövetségi Írások magukban foglalják a hithez és a keresztyén élethez szükséges összes igazságot. Hisszük, hogy az ember bukott természettel […]

Hitvallásunk Read More »