Alabástrom gyűjtés

Mikor:
2020.09.20. @ 10:00 – 11:30
2020-09-20T10:00:00+02:00
2020-09-20T11:30:00+02:00

Az alabástrom története

A II. világháborút követően, a Názáreti Egyház templom és ingatlan igényei beérkeztek a Nemzetközi Missziós Tanácshoz. A Tanács az egyik tanácstagot, Elizabeth Roby Vennum tiszteletest kérte meg, hogy készítsen egy tervet, mely segítene egy építkezési alapot létre hozni, hogy ezeket a szükségeket kielégíthesse az Egyház.

Vennum tiszteletes tudta, hogy ha Isten is akarja ezeket az épületeket, akkor ad hozzá tervet is. Útban Kansas City felé, Isten adott neki egy tervet: a „szeretet” ajándék tervét. A terv egy asszony áldozatának példáját követte, aki megkente Jézus lábát egy drága parfümmel, amit egy szelencés dobozból öntött lábaira.

„Amikor Jézus Betániában a leprás Simon házában volt, odament hozzá egy asszony, akinél egy alabástrom tartóban drága kenet volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus fejére. Amikor látták ezt a tanítványai, bosszankodtak, és ezt mondták: „Mire való ez a pazarlás? Hiszen el lehetett volna ezt adni sok pénzért, és azt a szegényeknek juttatni.”
Amikor Jézus észrevette, ezt kérdezte tőlük: „Miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Mert amikor ezt a kenetet a testemre öntötte, temetésemre készített elő. Bizony, mondom néktek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére!”
Máté 26:6-13

A Tanács egyhangúlag elfogadta a tervet. Az első gyűjtést 1949-ben tartották. Ma pedig, 70 évvel később összesen több mint 9000 olyan építési projekt van, amit ebből a pénzből finanszírozott az Egyház mintegy 100 millió dollár értékben.

 

AZ ALABÁSTROM GYŰJTÉS

A Názáreti Egyház egy nagy világméretű család, ahol sok nép és kultúra van és mi magyarok a sok nemzet között vagyunk (150 különböző nyelvű nemzetiség) ebben a családban. Összetart minket a közös hitünk, az egymás iránt érzett szeretet, egymásnak való segítés, egymásért való imák (ismeretlenül is) és az egyház hagyományok. Az egyik ilyen hagyomány az adakozás. A Názáreti Egyházban egymásnak adni akaró gyülekezetek és emberek vannak.  Húsvéti adakozás, Hálaadónapi adakozás, missziós adakozás, ALABÁSTROM…. mind-mind ismerős szavak szerte a világon.

Mit kell tudni az alabástromról?

  •         Alabástrom gyűjtést évente mindenhol kétszer tartanak – februárban és szeptemberben.
  •         Az Alabástrom alap 20%-át általában Kanadában és az Egyesült Államokban a több nemzetiségű gyülekezetekben, 80%-át a világ többi országaiban használják fel.
  •         Az adomány a világ régiói valamelyikén használják fel: Afrika Régió, Ázsia-Óceánia Régió, Karibi Régió, Eurázsiai Régió, Mexikó-Közép-Amerikai Régió és Dél-Amerikai Régió.
  •         Az Alabástromba tett összegek kizárólag építkezésre fordíthatók.
  •         Az alabástromgyűjtés az otthonokban történik alabástromdobozokba, szeptembertől februárig és februártól szeptemberig. Az alabástromdoboz rejti mindennapi ajándékainkat mindaddig, míg gyülekezetünkbe el nem kerül Alabástrom Vasárnap alkalmával.
  •         A folyamatos félévig tartó otthoni gyűjtés mellett, az alabástromgyűjtő vasárnap egy külön gyülekezeti alabástromdobozba azok is belehelyezhetik egyszeri adományukat, akiknek folyamatosan nem volt ezt alkalmuk megtenni.
  •         Néhány gyülekezetben hagyomány az alabástromnyitó vasárnap (Papírtemplom felállítása és ima az épülő templomokért és növekvő gyülekezetekért abban az évben, és majd a most következő adományokból épülőkért, hogy egy-egy gyülekezet álma, vágya valóra váljon.)
  •         Alabástrom Vasárnap. Néhány helyen nyilvános előrehívás, a családok előreviszik a dobozokat és a pénzt megszámolják a gyülekezet előtt. Ezt „alabástrom menetnek” is nevezik, amikor a családok előreviszik a szeretetadományukat. Valahol a dobozokból falat építenek. Az összeget mindig nyilvánosságra hozzák. Ilyenkor az „alabástrom” felelős (általában a helyi gyülekezet Missziós megbízottja), bizonyságtételeket oszt meg más gyülekezetektől, ahol éppen akkor végzik vagy befejezik az építkezést – megosztja a történetüket és képeket. Ennek az a lényege, hogy a gyülekezet saját szemével, fülével tapasztalja meg, hogyan segített építeni templomokat szerte a világon.
  •         Átlagban naponta három egyházi építkezést – templom, kórház, óvoda, iskola, egyetem, stb. – támogat az alabástrom.