Pásztor tollából

Jön a tavasz…?!

Kedves olvasó, te aki tudod, hogy márciusban érkeznie kell a tavasznak, a saját bőrödön érzed a kellemetlen hideget. Mégis tudod, hogy jön a tavasz!
Minden ez ellen szól, hiszen a tél eddig enyhe volt, és vártuk a tavasz még enyhébb fuvallatát. De a tavasz érkezésének közeledtével egyre hidegebb lett, és a mínuszok érkezése, fagyos hangulata nem a tavasz közeledtét idézik, de annak ellenére, hogy minden ellene szól, tudod, hogy minden ellene szóló érzés, tapasztalat ellenére meg fog érkezni a tavasz!

Szeretném ezt az analógiát, tapasztalást felhasználni egy sokkal fontosabb érkezés bemutatására.
„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.” János 14:1-3.
Ez a visszaérkezés, ez a jövetel meg fog történni, és akik készen várják ezt a pillanatot, számunkra az öröm a beteljesedés pillanata lesz!
Talán felidézed, hogy hányszor jósolták már meg Jézus visszajöttét, a világ végét, és még mindig itt vagyunk, még mindig nem történt semmi, sőt a jelek azt mutatják, hogy lehet, hogy nem is fog történni semmi, csak az, amit a világ vezetői akarnak, hogy megtörténjen…
Igazad van, gyakran így néz ki a helyzet, ezeket mutatják a tapasztalatok, de…
„Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik: “Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van.” Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ez által az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára.
Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek.
Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!
De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik.” 2Péter 3:3-13.

Sőt még több jelenségre is felhívja a figyelmet Jézus e tárgyban:
„És amint Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is: ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, egészen addig a napig, amíg Nóé be nem ment a bárkába. Azután jött az özönvíz, és elpusztított mindenkit.
Éppen úgy lesz, mint ahogy Lót napjaiban történt: ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek; de amely napon Lót kiment Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és elpusztított mindenkit.
Ugyanígy lesz azon a napon is, amelyen az Emberfia megjelenik. Aki azon a napon a háztetőn lesz, a holmija pedig a házban, ne jöjjön le, hogy elvigye, és aki a mezőn lesz, az se forduljon vissza.” Lukács 17:26-31.

Ne csapjon be, nem tántorítson el, ne foglalja el a legfontosabb helyet más az életünkben, mint „annak várása, ami jön”!
Kedves olvasó, ha ellene szólnak is az események, a tapasztalat, tudod, hogy jön a tavasz – tudd meg, ha ellene szólnak is a tapasztalatok, az érvek, Jézus készül ide vissza és meglátogatja a földet, és magához veszi az övéit, ha akarja a világ vezetése, befolyásos emberei, ha nem!
Ne essünk a farizeusok, és szadduceusok hibájába:
„A farizeusok és a szadduceusok odamentek, hogy kísértsék őt: kérték, hogy mutasson mennyei jelt nekik. Ő azonban így válaszolt nekik: “Amikor esteledik, ezt mondjátok: Szép idő lesz, mert vöröslik az ég! Reggel pedig: Ma zivatar lesz, mert vörös és borús az ég. Képmutatók! Az ég arcát meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok?” Máté 16:1-3.

Tanítson, intsen bennünket a tavasz érkezése, és Isten kijelentett igéje! Sok áldást, és reményteljes készülődést, várakozást, mert az idejét nem tudjuk, de hogy jön Jézus Krisztus az bizonyos!