VilágMisszió

Názáreti Világmisszió (videó megtekintése)

A Názáreti Világmisszió együttműködően része egy misszionárius életciklusának (együtt a világmissziós osztállyal, a kerülettel, a régióval és a helyi gyülekezettel).

… segít misszionáriusok képzésében

… segít a misszionáriusok utánpótlásában,

… asszisztál misszionáriusok területre való kiküldéséhez

… támogatja az aktív misszionáriusokat

… oktatja mind az egyént, mind, pedig a helyi gyülekezeteket a misszionáriusok munkájáról

… fogadja a misszionáriusokat, amikor azok a területükről hazatérnek hosszabb szabadságukra.

 

Világmisszió – miért is adakozunk?

Mint ahogy a korai keresztények „Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá„, a mai korkeresztényei is örömmel és szívesen osztják meg mindazt, amijük csak van, hogy ezzel is hozzájáruljanak ahhoz, hogy Isten családja új tagokkal szaporodhasson.

A világ több mint 151 területén jelen levő Názáretisek misszióért égő szenvedélye arra készteti őket, hogy mindenféle módon adakozzanak: van, aki az idejét áldozza önkéntesként, van, aki imádságával szolgálja a lélekmentés ügyét, megint más a forrásait osztja meg nagylelkűen, megint más a gyülekezetben történteket, történeteket adja tovább, hogy csak néhányat említsünk.

Egy egyszerű és lényeges módja annak bemutatásának, hogy milyen sokat jelent számunkra a misszió munkája, az hogy anyagilag támogatjuk azt.
A Nemzetközi Názáreti Misszió sokféle lehetőséget biztosit nekünk arra, hogy azok révén kifejezhessük támogatásunkat a missziómunkások felé és segíthessünk azoknak, ahogyan éppen szükség van rá.

És az adakozásból senki sem akar kimaradni: egy Zimbabwei asszony elhozza a család utolsó csirkéjét, és azt ajánlja fel a misszió számára (Ő így tud adakozni); egy amerikai tini részmunkaidőt vállal, hogy az abból befolyt összeget fel ajánlhassa ugyan arra a célra; egy  brazíliai diák új számítógépét ajánlja fel a gyülekezetnek ugyan arra a célra; egy koreai üzletember a profitjának egy részét adja oda a Világevangélizációs Alap számára; egy 8 éves jamaikaiakból álló kis csoport egy konzervdoboznyi aprópénzt ajánl fel, amelyet a szomszédoktól és barátaiktól gyűjtöttek össze.

Názáretisek nagylelkűen osztják meg javaikat, forrásaikat világszerte azért, hogy kiterjeszthessék Isten országát a földön.

 

A Világevangélizációs Alap (VEA)

A  Világevangélizációs Alap a Názáreti Egyház missziós vállalkozása.

Ez azon az elven alapul, hogy együttműködve többet tehetünk, mint ha valaki csak egyedül próbálkozna.

Miért van erre az alapra szükség?

A Názáreti Egyházban a misszió egy óriási vállalkozás. A Missziós Parancs kivitelezésére – az evangéliumnak és a szentség üzenetének az eljuttatása – pénzre van szükség.

A csak „hitre-alapozott” missziók, misszionáriusok értékes idejük nagy részét pénzügyi támogatás megszerzésével kell tölteniük. Missziós alkalmakat tartanak, gyűjtést rendeznek, támogatásról szóló ígéreteket kapnak, és aztán imádkoznak, hogy a felajánlások fedezzék a létszükségleteiket. Azonban néha, ha a pénz elfogyott, akkor a misszionáriusnak haza kell térnie szolgálati helyéről.

A Világevangélizációs Alapot azért hoztuk létre, hogy ez lehetővé tegye a misszionáriusok számára a hatékony munka végzését és ezzel bátorítsa is a gyülekezeteket a missziómunka támogatására.

 

Hálaadónapi és húsvéti adakozás

A világ több száz gyülekezetében, több millió emberrel együtt helyezed el Magyarországon azt az összeget, amit az evangélium terjesztése céljára adsz. 
A hálaadónapi gyűjtés teljes összegét a VilágEvangélizációs Alapba küldi a gyülekezeted. Az egyház ebből segíti minden országban a missziót, misszióállomásokat és a könyvkiadást.

Scroll to Top