Rólunk

Keresztények vagyunk
Az Egyetemes Egyház tagjaiként minden igaz hívővel együtt Urunknak valljuk Jézus Krisztust, és elfogadjuk a korai egyház Szentháromság-központú hitvallásait. Tiszteljük wesleyánus szentségteológiánk örökségét, és hisszük, hogy ez a Szentíráshoz, a józan észhez, a hagyományokhoz és tapasztalatokhoz hű hitértelmezést ad.

A szentség népe vagyunk
Isten, aki maga is szent, megszentelt életre hív el minket. Hisszük, hogy a 
Szentlélek egy második kegyelmi munkát is el akar végezni bennünk, 
amelyet különböző neveken ismerünk, például „teljes megszentelődés” vagy „Szentlélekkel való megkeresztelkedés”. A szentlélek megtisztít minket minden bűntől; megújít minket Isten képmására; erőt ad, hogy Istent teljes szívünkkel, lelkünkkel, elménkkel és erőnkkel szeressük, és hogy felebarátainkat úgy szeressük, mint magunkat; valamint létrehozza bennünk Krisztus természetét. A hívő életében a szentség legvilágosabban úgy érthető meg, mint a Krisztushoz való hasonlóág.

Küldetésünk van
„Küldöttek” vagyunk, akik válaszolunk Krisztus hívására, és erőt kapunk 
a Szentlélektől, hogy menjünk el az egész világba. 
„Küldöttek” vagyunk, akik tanúskodunk arról, hogy Krisztus az Úr, és együttműködünk Istennel a Gyülekezet építésében és Isten országának növelésében (2Korintus 6,1). Küldetésünk, missziónk fontos részét képezik a következők: Isten imádata, tisztelete, a világ felé való szolgálat az evangélium hirdetésén és karitatív munkán keresztül, a hívők biztatása, hogy tanítványságukban a keresztény érettség felé haladjanak, és a keresztény felsőoktatás, amely felkészít a keresztyén szolgálatra.

Scroll to Top