Ifjúság

Tiszta szív, tiszta fiatalság!

A DebrecenIfi egy hiten alapuló program a Názáreti Egyház Debreceni gyülekezet támogatásával, amely a 14 és 35 év közötti fiatalokat tanítja olyan életvitelre, melyben Isten gyermekeihez illő méltósággal élnek és tevékenykednek. Magabiztos személyiségekké válnak, akik az egyszerűség és a tisztaság erényeit élik meg iskolájukban, munkahelyükön és közösségeikben.

Minden hónapban egy-egy változatos és színes programmal várjuk a fiatalokat. Fontos számunkra az aktív közös együtt töltött idő, ami alkalmával megismerjük egymást, mélyebb, bensőséges kapcsolatot tudunk kialakítani egymással.

A honlapon havi rendszerességgel frissítjük és aktualizáljuk az ifi programokat, amire minden érdeklődőt szeretettel várunk.

ALAPELVEINK

  1. Tisztaság – több, mint csupán egyszerűség: A gondolkozásbeli, szívbeli, és testi tisztaság azt jelenti, hogy Krisztus példáját követve élünk, ahogyan azt a mi Istenünk elgondolta, amikor megalkotott minket. A Krisztus szerinti élet az egyedüli biztos útja annak, hogy az életben kiteljesedésre és igaz boldogságra találjunk.
  2. Hitelesség – a valódi „példaképek”: A hitelesség azt jelenti, hogy önmagunkat adjuk. Nem azt, aki szeretnénk lenni, vagy akiről azt gondoljuk, hogy mások olyannak szeretnének minket látni. Krisztus jelenti a viszonyítási pontot az életünkben, és Neki akarunk örömet szerezni a megjelenésünkkel, magatartásunkkal, a tulajdonságainkkal és az eszményeinkkel. Miközben Neki örömet szerzünk, magunkat és környezetünket is boldoggá és kiegyensúlyozottá akarjuk tenni. Fontos számunkra, hogy segítsünk másokat is abban az igazságban élni, amely szabaddá tesz minket.
  3. Bizalom – a szelídség alapjain: Mi fiatalok megtanuljuk, mit jelent a gyakorlatban Krisztus követője lenni, mi jelenítjük meg Krisztus arcát mások számára a világban. Mindezek eredménye pedig a hit, a remény és a szeretet fontosságának kihangsúlyozása az életvitelünkben. Hit Krisztusban, aki legyőzte a bűnt és az emberi gyengeségeket, remény még a legnehezebb életkörülmények között is, és a szeretet, amely az Ő tökéletes, soha el nem múló szeretetén alapul.
  4. Kegyelem – az utolsó ecsetvonás: A Mi Istenünk a kegyelem hozzáadásával koronázza meg életünket.

Törekvéseink- DebrecenIfi credo

  • MEG KELL ŐRIZNÜNK TESTÜNK ÉS LELKÜNK TISZTASÁGÁT ÉS ÉRTÉKEIT
  • MINDEN ÉVSZAKBAN AZ ERÉNYESSÉG A LEGFONTOSABB „VISELET”
  • CÉLUNK, HOGY PÉLDAKÉPEK LEGYÜNK A TÁRSADALMUNKBAN
  • ELKEZDHETJÜK MEGVÁLTOZTATNI A VILÁGOT A SZÍVÜNK, A GONDOLKODÁSMÓDUNK MEGVÁLTOZÁSÁVAL

Elérhetőség:

Krisztik Vanda – ifjúsági vezető

e-mail cím: vanda.krisztik@gmail.com

tel.: 20/610-6291

Scroll to Top