Alabástrom

Az alabástrom története

A II. világháborút követően, a Názáreti Egyház templom és ingatlan igényei beérkeztek a Nemzetközi Missziós Tanácshoz. A Tanács az egyik tanácstagot, Elizabeth Roby Vennum tiszteletest kérte meg, hogy készítsen egy tervet, mely segítene egy építkezési alapot létre hozni, hogy ezeket a szükségeket kielégíthesse az Egyház.

Vennum tiszteletes tudta, hogy ha Isten is akarja ezeket az épületeket, akkor ad hozzá tervet is. Útban Kansas City felé, Isten adott neki egy tervet: a „szeretet” ajándék tervét. A terv egy asszony áldozatának példáját követte, aki megkente Jézus lábát egy drága parfümmel, amit egy szelencés dobozból öntött lábaira.

Amikor Jézus Betániában a leprás Simon házában volt, odament hozzá egy asszony, akinél egy alabástrom tartóban drága kenet volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus fejére. Amikor látták ezt a tanítványai, bosszankodtak, és ezt mondták: „Mire való ez a pazarlás? Hiszen el lehetett volna ezt adni sok pénzért, és azt a szegényeknek juttatni.”Amikor Jézus észrevette, ezt kérdezte tőlük: „Miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Mert amikor ezt a kenetet a testemre öntötte, temetésemre készített elő. Bizony, mondom néktek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére!” Máté 26:6-13

A l a b á s t r o m    a d a k o z á s

Minden gyülekezet szerte a világon évente kétszer februárban és szeptemberben megtartja alabástrom gyűjtését.

A magyar forintok, fontok, dollár, korona, dinár, lei, frankok, eurók kíséretében kerülnek az alabástromalapba. Minden Pénzegységet imaházak, templomok, kápolnák, iskolák, kórházak épülésére fordítja az Egyház, Európa, Ázsia, Ausztrália, Amerika, Afrika országaiban.
Ha utazol más országokba, ahol vannak gyülekezeteink, és megteheted, látogasd meg és gyönyörködj az imaházakba, és gondolj arra az összegre, amivel te járulhattál hozzá a gyülekezetek otthonaihoz!

Scroll to Top