Alapítvány

Názáreti Egyház Alapítvány

Magyarországon a Názáreti Egyház a következő tevékenységeket végzi:

 • oktatás: szemináriumok, kurzusok szervezése
 • lelki gondozás                
 • hitoktatás
 • szeretetszolgálat
 • keresztyén irodalom kiadása
 • az evangélium terjesztése

A Názáreti Egyház Alapítvány 1997. novemberében azzal a céllal jött létre, hogy olyan egyházi, humanitárius és szociális tevékenységeket támogasson és végezzen Magyarországon és külföldön, amely elősegíti, hogy az emberek lelki és fizikai jólétben és függetlenségben éljenek.

Az Alapítvány fő célkitűzései között szerepel:

 • Jézus Krisztus tanításának terjesztése és e tanításnak megfelelő életvitel elősegítése
 • teológiai képzések, továbbképzések szervezése
 • humanitárius és karitatív segítségnyújtásra irányuló 
  különféle egyházi kezdeményezések koordinálása
 • szociális támogatás nyújtása a rászorultak részére
 • keresztyén irodalom kiadása, terjesztése.

Az Alapítvány a fenti célok megvalósítása érdekében együttműködik más hazai és nemzetközi egyházakkal és szervezetekkel.

Scroll to Top