Húsvét

Krisztus feltámadt!

Valóban feltámadt!

Ez a köszöntés hangzik már 2000 éve a keresztények ajkáról a győzelem örömével. 

Mit is rejt ez a gazdag köszöntés? 

… hogy Krisztus legyőzte a bűn hatalmát, már nincs fölöttünk hatalma. 

… hogy egy valaki halála által sokaknak élete lehet. 

… hogy testben élünk, de nem test szerint, hanem Lélek által életünk lehet, azaz bővölködő életünk. 

… hogy többé már nem muszáj vétkezni. 

… hogy feltámadunk. 

… hogy örök életünk van. 

Egy felhívás a prófétáktól:
“Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve… “ A nagyböjt időszakában az imádkozás és böjt, a kegyes élet előtérbe kerül a keresztény ember életében. A böjtre hívás Istennek Jóel prófétához intézett felhívására emlékeztet minket: “Tartsatok szent böjtöt, hívjátok istentiszteletre a népet!”

Egy ígéret:
“Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam” (Jn 14:6).

Egy kérés:
Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. (Róma 12,1)

Egy ima:
Istenem! Vádol engem végtelen irgalmad, mert egyszülött Fiadra hárítottad bűneink büntetését, én pedig bűnt bűnre halmozok. Mégis újra kegyelmedre szorulok, és bűnbánattal kérlek, szabadíts meg bűneim terhétől, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. (Raffai-Prőhle)

Szentírás: Jézus utolsó hetének evangéliumi olvasmányai: Máté 21-26, Márk 11-22, Lukács 19-22, Jn 12.